macOS Big Sur 大瑟尔 Win10主题

macOS Big Sur 大瑟尔 Win10主题

macOS Big Sur 大瑟尔 Win10主题

macOS Big Sur 大瑟尔 Win10主题

macOS Big Sur是由苹果公司研发的macOS桌面操作系统。macOS Big Sur 采用宽阔的新设计,令导览更为轻松,还使用户有了更多控制能力。从窗口边角的弯曲度到调色板和各种素材,一切经过优化,而新功能则可提供更多信息和能力。

                       

发表评论

登录后才能评论