ThinkPHP内核开发拼多多帮忙砍价任务赚钱系统源码,对接支付+可封包APP

ThinkPHP内核开发拼多多帮忙砍价任务赚钱系统源码。发布任务付费开通权限,支持等级购买,不同等级可以设置返佣和领取任务数。支持会员等级购买,三级返佣,可对接支付和封包APP。

ThinkPHP内核开发拼多多帮忙砍价任务赚钱系统源码,对接支付+可封包APP

                       

发表评论

登录后才能评论